Blue Striped Cotton Throw

Regular price $32.00

100% Cotton throw size 52 x 60”